Optik Žilka – 1. Kdo jsme a co děláme

Rádi bychom Vám formou několika článků představili obor oční optiky a oční optiku Žilka.
Dozvíte se kdo jsme, o co usilujeme, co je to optometrie, představíme zajímavé produkty a mnoho dalšího. Rádi bychom Vám zprostředkovali pohled do oboru, který se týká velké většiny z nás a ovlivňuje kvalitu našeho života.
Troufáme si tvrdit, že v ČR patříme mezi špičku v oboru optiky a optometrie. To nás vede k tomu, že Vám chceme  touto cestou poskytnout informace, které považujeme za zásadní pro rozhodování jak naložit se svým viděním.

Obor oční optiky je velmi  specifický tím, že se musí zabývat problematikou vidění, fyziognomie, image a řemeslem (samotné zhotovení, úravy a další servis brýlí).

Je zřejmé, že tento obor si klade nároky na neustálé vzdělávání a studium. Kvalitní a plnohodnotnou službu vám nabídnou pouze tam, kde jsou zaměstnáni specialisté – oční optici a optometristé.

Je zarážející, že v některých očních optikách jsou zaměstnaní prodavači bez patřičného odborného vzdělání. Optometrista je vysokoškolsky vzdělaný specialista v oboru oční optiky a optometrie. Je oprávněn vyšetřovat zrakové vady, aplikovat kontaktní čočky, poskytovat preventivní péči o zrakové vady a samozřejmě poskytuje odborné poradenství. Ke své činnosti musí být akreditován ministerstvem zdravotnictví.

Optik Žilka Jihlava

Můžeme s jistotou říci, že základ dobrého vidění, je intenzivní a komplexní vyšetření zrakových funkcí. Pouze přesná měření a posuzování jednotlivých výstupů z nich umožňuje spontánní a pohodlné vidění na všechny vzdálenosti.

Optometrista, který provede měření, zná nejlépe vaše zrakové potíže a navrhne vám nejvhodnější řešení.Vyšetří vaši zrakovou vadu, doporučí vám řešení, brýlovou čočku nebo kontaktní čočku, navrhne vhodné brýle nebo kontaktní čočky, naučí vás danou korekční pomůcku správně používat a  případně doporučí další postup.

Každý z nás je osobnost s jedinečným životním stylem, jehož kvalitu významně ovlivňuje kvalita vidění, proto bychom mu měli věnovat  pozornost. Průzkumy v oblasti vidění ukazují, že v současné populaci lidí produktivního věku trpí asi 65 % větší či menší zrakovou vadou a proto by měli používat zrakovou pomůcku, která vadu odstraní (brýle nebo kontaktní čočky). Pokud ji neužívají, jsou díky vysoké zrakové náročnosti více unaveni, více chybují a to má významný vliv na jejich výkonnost a celkový pocit spokojenosti. Únavu, kterou způsobují zrakové vady často nevyhodnocujeme jako únavu z nadměrné zrakové zátěže.

Optik Žilka Praha

Za normu “kvality“ ostrosti totiž většinou považujeme to, na co jsme zvyklí a to je velká chyba.

Zrakovou ostrost tzv. visus lze měřit, hodnotit jeho přesnost a korigovat s cílem dosáhnout zlepšení.  Jak  tedy rozpoznat, že se jedná o zrakovou vadu, kterou je třeba řešit?
Obraťte se na specializované pracoviště Oční optiky Žilka, kde Vám poskytneme veškeré informace i kompletní periodickou a odbornou službu v péči o Váš zrak.
Preventivní péče o zrak by se měla stát samozřejmostí pro každého z nás.