Optik Žilka – 2. Jak pracuje optometrista

Věříme,  že  je  přínosné seznámit se s postupem vyšetření  zraku  (refrakční  diagnostika), jehož výslekem jsou hodnoty, podle kterých se zhotovují brýle. V optice  Žilka  věnujeme  refrakční  diagnostice  maximální pozornost, získaná data jsou totiž zásadní pro výsledné vidění. To, že vidíme není samozřejmé ani jednoduché.

Refrakční  diagnostika  vyžaduje  svůj  čas  a  soustředění  na straně optometristy i na straně vyšetřovaného.

Vyšetření  zraku  začíná  optometrista  rozhovorem  s  klientem,  jehož  cílem  je  získat informace  o  zrakových  potížích klienta,  o  jeho  návycích,  vizuálních  požadavcích.  Podstatné jsou  též  informace  o  zdravotním stavu, užívaných lécích, informace  o  problémech  se  zrakem v dětství, úrazy atd.

Následuje  vyšetření  objetivní refrakce, používají se při ní  různé  automatické  přístoje, které změří a spočítají orientační  dioptrickou  hodnotu  a  další data,  která  jsou  důležitá  např. pro aplikaci kontaktních čoček.  Tyto  údaje  slouží  pro  potřeby optometristy,  šetří  čas  a  jsou pouze  orientační.

Je  smutnou skutečností,  že  i  někteří  „odborníci“  používají  tyto  hodnoty jako výsledné pro zhotovení brýlí.

Stěžejní je subjektivní vyšetření refrakce, které se skládá ze dvou částí. Toto vyšetření je založeno na  subjektivním  hodnocení  optometristou  předkládaných testů. Zohledňuje se vnímaná  skutečnost  a  individuální pocity. První  částí  je  monokulární refrakce, kdy se vyšetřuje každé oko zvlášť. Diagnostikuje se oční  vada  (krátkozrakost,  dalekozrakost,  astigmatismus)  a přesná dioptrická hodnota, která ji koriguje.

Druhá  část,  binokulární  refrakce,  se  zabývá  tím  jak  obě oči  spolupracují.  Vyšetření  je prováděno  pomocí  polarizovaných  testů  na  přístroji,  který umožňuje oddělit vjem pravého a levého oka při současném pozorování oběma očima. Binokulární  refrakce  je  další úrovní  vyšetření,  která  je  důležitá  pro  přirozené  a  uvolněné  vidění  bez  nadměrného  úsilí. Může  odstranit  problémy  jako  bolesti  hlavy,  pocit  tlaku  za okem,  mhouření,  slzení,  pálení očí atd. Pomocí tohoto vyšetření je možné diagnostikovat problémy  s  prostorovým  viděním, odhadem vzdálenosti, rychlostí reakcí. Přináší zajištění zrakové pohody  při  práci  s  počítačem, řízení  dopravního  prostředku,  sportu a jiných aktivitách, které vyžadují soustředění.

Výše  popsané  kompletní  vyšetření zraku může trvat i hodinu, ale jeho výsledky jsou podkladem  pro  ostré,  pohodlné  a uvolněné vidění.

Věnujte svému vidění dostatečnou pozornost a najděte si dobrého optometristu, který nic neopomene.

V  příštím  článku  navrhneme  jak  řešit  zrakové  vady  a představíme  produkty,  které umožní to nejlepší vidění.